HOME > 채용 > 채용공고
   
   
 
채용문의 : 02) 3466-3812~4 (총무팀) 게시물 : 33      
41 외식사업부 본사 관리직(정규직)모집 2014-10-21 2014. 10. 31 15 채용완료
40 본사 마케팅담당 과장급 채용 2013-12-24 2013. 12. 31 17 채용완료
39 김포공항 담채원 점장 구인 2013-12-12 채용시 9 채용완료
38 김포공항 담채원 조리보조원 구인 2013-12-10 채용시 4 채용완료
37 벌곡휴게소 상품관리담당직 2010-03-26 2010-4-3 14 채용완료
36 본사관리직 2010-03-15 2010-3-24 38 채용완료
35 구내식당 조리사 2009-10-23 2009-11-2 9 채용완료
34 일산병원 외래식당(한식당)책임자 2009-04-15 2009-4-27 7 채용완료
33 호텔오크우드F&B지배인/O-bar대리급 2009-03-02 2009-3-5 9 채용완료
32 총무팀 경력직 2009-01-28 2009-2-5 28 채용완료
31 인턴영양사 2009-01-22 2009-2-2 4 채용완료
30 오크카페/O-bar 웨이트리스 2008-12-08 2008-12-29 110 채용완료
29 인턴영양사 2008-07-31 2008-10-5 641 채용완료
28 바이킹뷔페여의도점 직원모집 2008-05-15 2008-6-1 422 채용완료
27 경리팀 경력직 2008-03-17 2008-3-30 579 채용완료
 
 
       
       
   
 
 
개인정보취급방침   이메일무단수집거부